برچسب‌ها

, , ,

درد. ری‌را. سیدعلی صالحی. خسرو شکیبایی. قبرستان. عزادارن بیل. سرما. صدای باد. بی‌پناهی. ترس. پرش. پرواز. رهایی. آرامش. نگاه. آغوش. او. او. او. دوری. بغض. خودکار بی جوهر. سخت نوشتن. گیجی. ترس. فشار. فردا. سال بعد. سال‌های بعد. آینده. مرگ. پایان. چرا؟. از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟. نفس عمیق. سر تکان دادن. فشار دادن شقیقه‌ها. نوازش سرانگشتان. دلتنگی. او. او. او. پرت کردن حواس. بهانه. جستجو. پنجره. درخت. یاکریم. آسمان. پرواز. پرواز. پرواز. تا او. تا او. تا او…

Advertisements