برچسب‌ها

بانک. ونگ بچه. فحش زن. غرغر مرد. دعوا. داد و بیداد. ناخن جویدن. نوبت 290. فیش. دویست هزار تومن. خودکار سبز. تاریخ. 90؟. عمر. خیال. دیروز. خاطرات. جهالت. امروز. واقعیت. حماقت. فردا؟. وای!. حرکت. برکت؟. آمین. ساعت. فرصت. خیال. برنامه. امید. لبخند. V. ما بی‌شماریم. استقامت تا بهار؟. بهار! اردیبهشت. تولد. یک ربع زندگی. دست‌‎های خالی. شماره 288. می‌تونم؟. باید!. اگر؟. نه!. باید!. می‌تونم!. شماره 290. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

Advertisements