برچسب‌ها

, ,

شاید روزی از سر ناچاری لباس دست دوم خواهرم را بپوشم، یا روزی برای پر شدن دستم در رانندگی ماشین دست دوم برادرم را بخرم، ولی هیچ وقت زیر بار زندگی دست دوم کسی نخواهم رفت! زندگی از آن قلم‌ جنس‌هاست که باید همیشه دست اول و تازه و منحصر به فرد باشد.

Advertisements